Salgsbetingelser

Generelle leveringsbetingelser:

DTI er uden ansvar for forsendelser eller forhindringer, som skyldes fource majeure og andre forhold, som DTI ikke har indflydelse på og kontrol over. Med mindre andet er aftalt skriftligt er opgivne leveringstider efter bedste skøn. Med mindre andet er aftalt, anses leverancer solgt ab fabrik.

Generelle betalingsbetingelser:

Betalingsbetingelser er som anført på fakturaen. Betaler køber ikke rettidigt, er DTI berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdatoen med en rentesats på 2% pr. måned samt et rykkergebyr stort kr. 100,00 pr. rykker.

Salgsbetingelser i øvrigt:

Specielt fremstillede varer tages ikke retur.