Personlige værnemidler

sikkerhedsfodtøj – vi lagerfører HKSDK samt Brynje
beskyttelsesbeklædning
øjenværn
høreværn herunder radiohøreværn
åndedrætsværn
handsker
hjelme